Stypendium za innowacyjną myśl techniczną na 177 kandydatur otrzymało 96 osób w tym uczniowie ZST z klasy 2tdm:

Mateusz Pugacewicz

Michał Wasilewski

Opiekunami tych uczniów są:

Pani Dyrektor Renata Frankowska

Pan Andrzej Grzędziński