„Depresja – porozmawiajmy o niej”

7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia

         W piątek 07.04.2017r. w Światowym Dniu Zdrowia odbyło się spotkanie uczniów ZST  w auli szkolnej na temat: „ Depresja- porozmawiajmy o niej”. Uczestniczyły  w nim następujące klasy: 4 Tg, 3Tg, 2Tg, 2Tdm, 1 Tdm, 1Tg, 1Tps, 1Zmk. Spotkanie zorganizowały i prowadziły panie: Ewa Galska – nauczycielka biologii i Iwona Horodeńska – pielęgniarka szkolna.

      Była prelekcja, pogadanka, pokaz slajdów, filmy dotyczące przy
czyn, sposobów radzenia i zapobiegania depresji.

    Depresja jest tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017.

    Choroba ta dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk, we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpienia psychicznego i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących
na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi.

    Poruszenie tematu depresji  w szkole, w miejscach spotkań towarzyskich albo w mediach informacyjnych czy w mediach społecznościowych, pomoże przełamać stygmatyzację
i w efekcie zachęci większą liczbę osób do szukania pomocy.

 

Ewa Galska