SYBIRSKI WIATR
Uczniowie ZST wzięli udział (12 XI 2018 r.) w Zaduszkach Sybirackich zorganizowanych w formie spektaklu poetycko-muzycznego „Sybirski wiatr” w Szkole Podstawowej nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku. Uroczystość  zorganizowali Związek Sybiraków i Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.
Tadeusz Halicki, Krzysztof Pogorzelski