#SZLABANNARYZYKO
7 października 2020 r. odbyła się prelekcja edukacyjna w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko”, mająca na celu podniesienie świadomości wśród uczniów o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. Dzięki prelekcji i utrwalaniu wśród młodzieży właściwej postawy społecznej ograniczy się liczbę wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Spotkanie poprowadziła Pani #HelenaKuklik – pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe SA i nauczyciel naszej szkoły