TERENOWE ZAJĘCIA KOLEJOWE
Uczniowie klasy 1 technik transportu kolejowego Zespołu Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku 26 marca 2019 r. odbyli zajęcia terenowe na terenie Stacji Białystok Starosielce. Ćwiczenia praktyczne zorganizowała Pani Lilla Andrejuk, nauczyciel ZST i pracownik Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku PKP PLK S.A. Podczas zajęć mogliśmy poznać zasady działania urządzeń sterowania ruchem kolejowym, jak wygląda pulpit nastawczy, ława nastawcza dźwigni zwrotnicowych, ryglowych, centralkę DGT, radiotelefony sieci pociągowej, drogowej i manewrowej oraz zasady działania blokady stacyjnej, zwrotnic, rygli i tarcz manewrowych. Na zewnątrz zobaczyliśmy m.in. trasę naprężaczy, pędni zwrotnicowych, ryglowych oraz zewnętrzne urządzenia sterowania ruchem kolejowym. W drugiej części zajęć udaliśmy się na nastawnię wykonawczą (BS 2), gdzie zobaczyliśmy m.in. blokadę stacyjną, skrzynię kluczową konstrukcji inż. „Zazulaka” oraz nastawnik do zamykania przejazdu kolejowo-drogowego w kilometrze 5,460. Dziękujemy serdecznie Pani Lilli Andrejuk za przeprowadzone zajęcia terenowe, dzięki którym mogliśmy zobaczyć i wypróbować praktycznie urządzenia srk.