Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku jest placówką oświatową kształcącą na rzecz rzemiosła i zakładów pracy. Nauczanie w Ośrodku odbywa się w formie zaocznej na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, oraz kursach certyfikowanych. Oferta kursów skierowana jest do osób dorosłych, posiadających wykształcenie wyższe, średnie, zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i podstawowe. Zainteresowani mogą zdobyć nowy zawód, uzupełnić swoje wykształcenie, udoskonalić umiejętności, wspomóc rozwój swojej kariery zawodowej, bądź otworzyć własną działalność gospodarczą. Po zakończeniu nauki na danym kierunku, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do egzaminu, a po jego zdaniu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wydaje dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych również mają możliwość uzupełnienia „brakujących” kwalifikacji do poziomu technika bez konieczności powtarzania kształcenia odbytego w zasadniczej szkole zawodowej. Muszą zdobyć brakujące kwalifikacje i mieć wykształcenie średnie (bez obowiązku matury).

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ZST organizuje kwalifikacyjne kursy do wykonywania następujących zawodów w formie bezpłatnej dla grup 20 osobowych:

  • Stolarz – A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich.

  • Technik technologii drewna – A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna.

  • Kucharz – T.06. Sporządzanie potraw i napojów.

  • Technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych – T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

W Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ZST jest możliwość uzyskania umiejętności

zawodowych na odpłatnych certyfikowanych kursach z zakresu:

  • Renowacji mebli,

  • Wykończenia powierzchni metodą natryskową,

  • Obsługi obrabiarek do obróbki drewna i tworzyw drzewnych,

  • Tworzenia dokumentacji projektowo – rysunkowej,

  • Rzeźby, intarsji, pirografii