Stolarz

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;

2) wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;

3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

PROFIL ABSOLWENTA

Wytwarzanie wyrobów stolarskich.

1. Uczeń potrafi wykonać wyroby z drewna i tworzyw drzewnych (m.in.)

1) planuje produkcję wyrobów z drewna;

2) wykonuje obróbkę ręczną i maszynową, w tym obsługa CNC;

3) planuje i wykonuje prace pomocnicze.

2. Uczeń potrafi wykonać naprawę, renowację i konserwację wyrobów stolarskich (m.in.)

1) dokonuje oceny prac renowacyjnych mebli;

2) wykonuje renowację mebli.