Technik mechanik

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wytwarzania części maszyn i urządzeń;

2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;

3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;

4) obsługiwania maszyn i urządzeń;

5) organizowania procesu produkcji.

PROFIL ABSOLWENTA

Użytkowanie obrabiarek skrawających.

1. Uczeń potrafi przygotować konwencjonalne obrabiarki skrawające do obróbki (m.in.)

1) dobiera obrabiarki skrawające do wymagań obróbki, produkcji, postaci i wielkości obrabianych przedmiotów;

2) dobiera narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki;

3) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe, uwzględniając dokładność obróbki obrabianych przedmiotów.

2. Uczeń potrafi wykonać obróbkę na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających (m.in.)

1) nastawia parametry obróbki zgodnie z dokumentacją technologiczną;

2) uruchamia obrabiarki skrawające i steruje przebiegiem obróbki;

3) prowadzi kontrolę procesu obróbki.

3. Uczeń potrafi przygotować obrabiarki sterowane numerycznie do obróbki (m.in.)

1) rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenia i dane do nastawienia obrabiarki sterowanej numerycznie;

2) wprowadza program obróbki technologicznej do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie;

3) testuje programy obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

4. Uczeń potrafi wykonać obróbkę na obrabiarkach sterowanych numerycznie (m.in.)

1) wykonuje operacje obróbki skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie;

2) nadzoruje przebieg obróbki i reaguje na komunikaty układu sterowania obrabiarki sterowanej numerycznie;

3) przeprowadza kontrolę wymiarów przedmiotów po zakończeniu obróbki. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

1. Uczeń potrafi organizować i nadzorować przebieg procesów produkcji (m.in.)

1) posługuje się dokumentacją techniczną procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;

2) dobiera narzędzia i urządzenia do wytwarzania części maszyn i urządzeń;

3) kalkuluje koszty wytwarzania wyrobów;

4) zarządza gospodarką materiałową oraz odpadami.

 

 

Przedmioty rozszerzone: matematyka i geografia.