Tropem historii – wycieczka do Puszczy Knyszyńskiej

Dnia 7 października 2016r. uczniowie zrzeszeni w Klubie Historycznym działającym przy Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku zorganizowali zajęcia terenowe w Puszczy Knyszyńskiej. Celem wyjazdu było poznanie historii Powstania Listopadowego na przykładzie bitwy pod Sokołdą i zgłębienie przyrodniczych tajników Puszczy Knyszyńskiej.

Pierwszym punktem wycieczki było Mauzoleum 46 powstańców w Kopnej Górze upamiętniające bitwę Powstania Listopadowego pod Sokołdą z 7 lipca 1831r. Miejsce to jeszcze do niedawna było uznawane za mogiłę żołnierzy z Powstania Styczniowego. Dzięki badaniom archeologicznym przeprowadzonym w 2010r. oraz odnalezionej notatce parafialnej z pobliskiego kościoła w Szudziałowie okazało się, iż zostali tam pochowani w zbiorowym grobie powstańcy po bitwie z 1831r. Po zakończeniu badań w 2013r. na skraju Kopnej Góry została malowniczo usytuowana nekropolia – cmentarz wojenny, gdzie po uroczystościach patriotyczno-religijnych pochowano żołnierzy z oddziału pułkownika Józefa Zaliwskiego. Interesującą historię powstańców listopadowych z Kopnej Góry przedstawili uczestnikom wycieczki uczeń Marek Krzywicki, członek Klubu Historycznego oraz Krzysztof Łaziuk, miejscowy pasjonat i badacz z Nadleśnictwa Supraśl, prezentujący swoje odkrycia w Małym Muzeum Puszczy Knyszyńskiej.

Z Sokołdy udaliśmy się do Kruszynian, podlaskiego Orientu – kolebki Tatarów Polskich.  Historia ich osadnictwa sięga 1679r., kiedy to król Polski Jan III Sobieski nadał Tatarom wieś Kruszyniany oraz pobliskie wsie, którzy jako kawalerzyści – ułani walczyli przeciwko Turkom. Dziś we wsi obok prawosławnych i katolików mieszka zaledwie kilka rodzin muzułmańskich, którzy są wyznawcami Allaha i kultywują swoją tradycję. Świadectwem ich religii jest zabytkowy i pięknie zachowany ponad dwustuletni drewniany meczet oraz znajdujący się nieopodal Mizar, czyli muzułmański cmentarz. O przeszłości i kulturze społeczności tatarskiej w Kruszynianach opowiedział uczeń z Klubu Historycznego Artur Sakowicz oraz Tatar „z krwi i kości” Bronisław Talkowski, przewodniczący Gminy Muzułmańskiej.

Kolejną atrakcją naszej wyprawy był kompleks przyrodniczy Nadleśnictwa Krynki w Poczopku.  Znajduje się tam Silvarium, czyli monumentalny ogród leśny z bogatą roślinnością, licznymi ścieżkami edukacyjnymi, Ptasią Chatą, Strigiforium (domem sów) oraz rzeźbami z drewna i kamienia.  Szczególnie interesująca jest Galeria na Skraju Puszczy, wewnątrz której można podziwiać zwierzęta, owady i rośliny, których nie udało się zobaczyć w terenie. Podczas terenowych zajęć przyrodniczych, przeprowadzonych przez przewodnika i znawcę Puszczy Knyszyńskiej Łukasza Wierzbickiego, poznaliśmy tropologię zwierząt, ekologię największego europejskiego gryzonia, czyli bobra oraz życie i zachowania drapieżnych sów występujących w Polsce. Podczas aktywnych warsztatów z preparowania wypluwek sów, czyli niestrawionych resztek pokarmowych, które wzbudziły najwięcej emocji, uczniowie przy pomocy pęset oddzielali materiał kostny ssaków i ptaków oraz porównywali wyodrębnione elementy. Dzięki temu dowiedzieliśmy się o różnorodności biologiczno-pokarmowej sów. Zakończeniem wyjazdu było integracyjne ognisko z kiełbaskami i coś na słodko na terenie ośrodka w Poczopku, w miejscu rekreacyjnym nie bez powodu zwanym Zadyszką. Pomimo pochmurnego dnia, byliśmy uśmiechnięci i zauroczeni Puszczą Knyszyńską. Wróciliśmy ubogaceni wiedzą historyczno-przyrodniczą zdobytą w terenie.1 2 3 4 5-1 6 7