Podsumowanie  Dni Otwartych w ZST

W dniach 20 i 21marca w naszej szkole odbyły się Dni Otwarte realizowane w ramach „Tygodnia na Rzecz Kariery”, które objęły następujące przedsięwzięcia: np.:

  1. Zwiedzanie szkoły i prezentacja oferty edukacyjnej.
  2. Prezentacja i warsztaty w Pracowni Zajęć Praktycznych branży drzewnej.
  3. Prezentacja i pokaz treningu strzeleckiego – strzelnica sportowa.
  4. Pokaz Sparingów bokserskich, walki na tarczę – hala sportowa.
  5. Prezentacja i warsztaty w pracowni branży mechanicznej.
  6. Prezentacja i warsztaty w pracowni zajęć praktycznych branży gastronomicznej.

 

Odwiedziło nas prawie 150 uczniów z gimnazjów na terenie Białegostoku
i spoza miasta. W tych dniach nauczyciele i uczniowie zaplanowali mnóstwo atrakcji dla przyszłych kandydatów.  Gimnazjaliści zostali zapoznani z ofertą edukacyjną szkoły oraz przybliżyliśmy im zawody, w których kształcimy. Odbyły się warsztaty pokazujące branżę drzewną „Wyczarowane z drewna”, „Kulinarne abrakadabra” prezentujące branżę gastronomiczną oraz „Technicy Magicy” z prezentacją branży mechanicznej. Praktyczna strona zawodu bardzo spodobała się zaproszonym  uczniom, którzy mogli spróbować swoich sił, pracując ze strugiem czy szlifując maskę samochodu. Ponadto gimnazjaliści mogli wziąć udział w treningach strzeleckich i bokserskich. W oprowadzaniu
po szkole towarzyszyli im nasi uczniowie.

Dziękujemy wszystkim Uczniom i Nauczycielom, którzy czynnie zaangażowali się w przygotowanie tego przedsięwzięcia.