UCZNIOWIE ZST – WYJECHALI NA STAŻ ZAWODOWY
„Zawodowo w przyszłość. Europejskie doświadczenie ZST w Białymstoku”, PAŹDZIERNIK 2018 r.
Projekt skierowany jest do uczniów klas II ZST w B-stoku, zawód – Technik mechanik ( 9 osób – wyjazd do Portugalii) oraz technik żywienia i usług gastronomicznych ( 23 osób- wyjazd do Portugalii), technik technologii drewna ( 10 osób-wyjazd na Węgry) oraz uczniów kształcących się w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 3 w zawodzie stolarz (8 osób- wyjazd na Węgry) i mechanik pojazdów samochodowych( 11 osób- wyjazd do Portugalii), kucharz ( 6 osoby- wyjazd do Portugalii).

PORTUGALIA

 

 

WĘGRY