symbol dojrzałości i odpowiedzialności uczniowskiej

25 września uroczystości inaugurujące rok szkolny 2017/2018 znalazły swój finał w ślubowaniu uczniów klas pierwszych: Technikum Zawodowego Nr 9 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3. Ślubowanie to odwieczna tradycja szkoły, w trakcie której pierwszoklasiści w obecności Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz swoich Rodziców składają uroczyste ślubowanie, stając się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej. Przez najbliższe lata, obecni pierwszoklasiści, budować będą wizerunek ZST, biorąc aktywny udział w życiu szkoły i reprezentując ją na zewnątrz. Podniosła atmosfera, tekst przysięgi, symboliczny moment ślubowania na sztandar szkoły, na długo pozostaną w ich pamięci.