Szczęśliwej drogi już czas

 28 kwietnia, tak jak co roku, pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów. Był to szczególny dzień dla uczniów klas
4 Technikum Zawodowego Nr 9 w Zespole Szkół Technicznych – 4 Tma, 4 Tg, 4 Tdm, którzy właśnie dziś zakończyli kolejny etap swojej edukacyjnej wędrówki– ukończyli szkołę średnią.

    Dyrektor szkoły pan Tadeusz Halicki  po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości przekazał nagrody książkowe
i wyróżnienia dla uczniów wykazujących się szczególnymi osiągnięciami, zarówno w edukacji jak i zajęciach pozaszkolnych. Ponadto zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe dla najlepszych uczniów. Rodzice uczestniczący w uroczystości zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi, które otrzymali z rąk dyrektora szkoły.

      Uczniowie klas młodszych, żegnając swoich starszych kolegów, życzyli im zdania egzaminów maturalnych
si  zawodowych.

 Z pewnością był to dzień szczególny, pełen wrażeń i wspomnień. Mamy nadzieję, że zapadnie on na długo
w pamięci tegorocznych absolwentów. Może po latach wspomną tych, którzy tu zostali: nauczycieli
i wychowawców, młodszych kolegów i koleżanki.

Dziś już rozstajemy się z Wami i wierzymy, że spotkamy się w dorosłym życiu.

Do zobaczenia w dorosłym życiu
na innej drodze, na innym szlaku.
Z bagażem wspomnień na dnie, w ukryciu
wśród masy pytań w pełnym plecaku.

Przyszłość- jak wielki znak zapytania
pełna rozterek i niepokoju.
Bez odpowiedzi na takie pytania
w codziennej pracy, w chwilach spokoju.
T. Fiedorowicz