Uzależnienie od narkotyków i środków odurzających

5 kwietnia 2017r. odbyło się spotkanie młodzieży ZST z mł. aspirantem Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, panem Adamem Korzińskim, który wygłosił prelekcje na temat  Odpowiedzialności  prawnej wynikającej
z naruszenia przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Głównym celem pogadanek było uświadomienie młodzieży  konsekwencji  popełniania przestępstw opisanych w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.  Uczniowie otrzymali również informacje jak unikać środowisk,
w których są narkotyki oraz gdzie szukać pomocy dla osób z problemem narkotykowym.

Przeprowadzona akcja, miała skłonić młodzież do refleksji na temat konsekwencji prawnych, społecznych i zdrowotnych zażywania dopalaczy, narkotyków oraz innych dostępnych na rynku środków odurzających.

Sylwia Gogolewska,
Krzysztof Pogorzelski