V Edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
o gen. Władysławie Andersie