Białystok jest miejscem przyszłości młodych ludzi

25.04.2017 r. byliśmy gospodarzami Szkolnej Debaty Samorządowej Białostockich Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach XVIII Białostockiego Forum Szkół. Odbiorcami debaty byli przedstawiciele białostockich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Na debacie obecni byli: Pan Rafał Rudnicki – Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, Pani Lucja Orzechowska – była Dyrektor Departamentu Edukacji Miasta Białegostoku, pomysłodawczyni debat, a także dyrektorzy szkół, opiekunowie samorządów uczniowskich wraz z przedstawicielami uczniów.

Debata była wynikiem i podsumowaniem projektu –  Szkolne Debaty Samorządowe, który koordynowała i jednocześnie prowadziła warsztaty Pani Urszula Chomik-Kraszewska – nauczyciel XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rtm. Witolda Pileckiego w Białymstoku.

Młodzież uczestnicząca w warsztatach,  które odbywały się w naszej szkole, brała udział w  zajęciach z zakresu: emisji głosu i dykcji, komunikacji interpersonalnej, wystąpień publicznych, wystąpień z mikrofonem oraz debat próbnych. Pobyt w szkole staraliśmy się uprzyjemnić podejmując gości kawą i herbatą ze słodkim poczęstunkiem.

Młodzież miała również okazję uczestniczyć w warsztatach z protokołu dyplomatycznego prowadzonych przez panią Agnieszkę Spiegelhalter – projektantkę mody, dziennikarza, pedagoga. Zajęcia te odbyły się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku.

Zaproszenie było kierowane do przedstawicieli wszystkich szkół ponadgimnazjalnych. Ostateczna grupa obejmowała 21 uczniów z 12 placówek oświatowych: Karolina SnarskaJakub Redo z I LO  im. A. Mickiewicza w Białymstoku; Wojciech Wojtkowski i Piotr Wyszyński z II LO im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku; Jakub Bazarewicz z III LO  im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku; Natalia Wiśniewska z IV LO  im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku; Wioletta Bielińska i Emilia Raciborska z V LO  im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku; Hanna Puchalska i Przemysław Wnorowski z VI LO im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku; Wiktoria Barcewicz i Maurycy Leonik z XI LO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku; Weronika Augustynowicz z ZSB-G im. Stefana Bryły w Białymstoku; Karolina Sidorska i Patrycja Zajączkowska z ZSE im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku; Magdalena Orlińska, Maciej Malinowski i Adam Sałaskiewicz z Zespołu Szkół nr 16, ZSZ im. Marii Grzegorzewskiej w Białymstoku; Julia Oksimowicz z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku oraz nasi uczniowie: Katarzyna Ożarowska i Patryk Klimek.

Teza debaty brzmiała: „BIAŁYSTOK JEST MIEJSCEM PRZYSZŁOŚCI MŁODYCH LUDZI”.

Debatę poprowadziła Weronika  Augustynowicz –  pełniąca funkcję marszałka, a Wioletta Bielińska – sekretarza.

Po stronie Propozycji zasiedli: Wiktoria Barcewicz,  Jakub Bazarewicz, Wiktoria Barcewicz Przemysław, Jakub Redo, Julia Oksimowicz, a po stronie Opozycji: Karolina Snarska, Wojciech Wojtkowski, Maurycy Leonik,  Piotr Wyszyński,  Hanna Puchalska,  Natalia Wiśniewska, czyli  po sześciu mówców. Każdy z nich miał przewidziane 4 minuty na swoją wypowiedź. Debatujący starali się maksymalnie wykorzystać swój czas, gdyż wielokrotnie pojawiał się sygnał, by kończyć wypowiedź. Zarówno Propozycja jak i Opozycja dzielnie broniła swej tezy. Debata w miarę wystąpień kolejnych mówców nabierała rozpędu, a  pojawiające się pytania bądź uwagi strony przeciwnej coraz częściej były odrzucane. Każdy z mówców chciał w pełni wykorzystać swój czas.

Po skończonej dyskusji zgromadzona publiczność zdecydowała i większością głosów podtrzymała tezę, iż BIAŁYSTOK JEST MIEJSCEM PRZYSZŁOŚCI MŁODYCH LUDZI.

Najlepszym mówcą debaty została: Julia Oksimowicz – z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku.

Na koniec wszystkim uczestnikom warsztatów Pan Dyrektor Tadeusz Halicki wręczył drewniane piórniki wykonane w naszej Pracowni Zajęć Praktycznych, które zostały opatrzone hasłem debaty oraz logo szkoły i szkolnych debat samorządowych.

Podczas spotkania dokonano podsumowania i rozstrzygnięcia 2. konkursu pt. KREATOR MARZEŃ połączonego z pokazem prac. Nasza sala gimnastyczna na kilkanaście minut stała się wybiegiem mody.

Przedsięwzięcie uważamy za udane i cieszymy się, iż wszyscy zgromadzeni byli zadowoleni.

Elżbieta Jamiołkowska