historyczno-przyrodnicze zajęcia terenowe w Narwiańskim Parku Narodowym

Dnia 21 czerwca 2017 r. uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku uczestniczyli w historyczno-przyrodniczych zajęciach terenowych w Narwiańskim Parku Narodowym. Celem wyjazdu było poznanie historii barokowej rezydencji Branickich w Choroszczy oraz zgłębienie tajników przyrody, fauny i flory torfiennej doliny Narwi.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania letniej rezydencji Jana Klemensa Branickiego w Choroszczy. Pałacyk został wzniesiony w XVIII wieku na wyspie w stylu barokowym. Niezwykle urokliwy jest zachowany malowniczy park o barokowej kompozycji z licznymi kanałami wodnymi i wzgórzem mocy – Parnasem.

Zapoznaliśmy się również z historią znajdujących się nieopodal pałacyku Branickich zabytkowych budynków wchodzących w skład XIX wiecznej fabryki włókienniczej sukna i kortów należącej do niemieckich przemysłowców Moesów. Od 1930 r. znajduje się tam Szpital Psychiatryczny.

Po terenowej lekcji historii, przeszliśmy do zajęć z biologii. Z Choroszczy udaliśmy się do Kurowa, siedziby Narwiańskiego Parku Narodowego. Przyrodnicze warsztaty edukacyjne rozpoczęliśmy od zwiedzania baszty widokowej i sal ekspozycyjnych w siedzibie Dyrekcji Parku. Dzięki spreparowanym eksponatom zwierząt mogliśmy z bliska zobaczyć i dotknąć m.in., klempę, czyli samicę łosia, bobra, kunę, borsuka oraz występujące nad Narwią ptaki drapieżne i wodno-błotne.

Podczas terenowych zajęć, przeprowadzonych przez przewodnika i znawcę doliny Narwi Pana Łukasza Wierzbickiego, poznaliśmy elementy bagna i torfowiska oraz tropologię zwierząt, ekologię największego europejskiego gryzonia, czyli bobra oraz życie i zachowania drapieżnych ptaków występujących w Polsce.

Niezwykłą atrakcją była kładka Waniewo-Śliwno, fascynująca ścieżka przyrodnicza. Jest to teren typowo bagienny z natury niedostępny, zatem kładka o długości ponad 1 km pozwoliła na dotarcie do serca parku. Wędrując przez kładkę przeprawialiśmy się przez liczne koryta rzeczne przy pomocy pływających pomostów umocowanych na stalowych linach.

Po zajęciach edukacyjnych przyszedł czas na odpoczynek i część rekreacyjną. W Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie – w urokliwej altanie z kominkiem – rozpaliliśmy grilla i spożyliśmy gorące kiełbaski.

Na zakończenie roku szkolnego spędziliśmy piękny i słoneczny czerwcowy dzień nad Narwią. Pogoda nam wspaniale dopisała. Był to jednocześnie atrakcyjny odpoczynek na łonie dziewiczej przyrody oraz żywa lekcja historii i biologii.

Krzysztof Pogorzelski