Staże zawodowe uczniów ZST w Białymstoku- październik 2017
Kolejny już raz uczniowie ZST wszystkich branż wyjechali na staże zagraniczne do Portugalii i na Węgry, celem podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

Projekt skierowany został do uczniów klas II w zawodach: technik pojazdów samochodowych(15 uczniów- wyjazd do Portugalii), technik żywienia i usług gastronomicznych (25 osób- wyjazd do Portugalii), technik technologii drewna (9 osób–wyjazd na Węgry) oraz uczniów kształcących się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie stolarz (10 osób- wyjazd na Węgry) i mechanik pojazdów samochodowych (7 osób- wyjazd do Portugalii), kucharz (7 osób- wyjazd do Portugalii).