W ZST „Sprawni w zawodzie” – Stolarz i Technik Technologii Drewna-relacja BIA 24

https://bia24.pl/kategorie/wiadomosci/uczniowie-zespo%C5%82u-szk%C3%B3%C5%82-technicznych-im.-gen.-w%C5%82adys%C5%82awa-andersa-w-bia%C5%82ymstoku-sprawni-w-zawodzie.html?IwAR2Cq8jC84SZhfftD2sHFPhFuX40phGYRe5QVKE39raesh0PbRu3urdsakI