09.09.2021 r. WYCIECZKA TECHNOLOGICZNA KL. 3TG DO ZAKŁADU #KABO BYŁO SUPER AHA, I TERAZ ZGADUJ ZGADULA: KTO JEST KIM