Wydłużenie terminu naboru wniosków do wsparcia w ramach projektu do 14.09.2020 r.

 

Mając na uwadze zainteresowanie uczestnictwem we wsparciu w ramach projektu wydłużony zostaje termin składania wniosków z 11.09.2020 do 14.09.2020 r.