WYNIKI Miejskiego Konkursu historyczno-literackiego
„Przecież tylko Polsce służę – życie i działalność
Marszałka Józefa Piłsudskiego (1867-1935)”,
pierwszego Honorowego Obywatela Miasta Białegostoku
Białystok, 10 listopada 2017 r. organizowanego przez ZST 🙂
W kategorii: PRACA LITERACKA
Szkoła Podstawowa:
I MIEJSCE
Maja Gryko, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w
Białymstoku, nauczyciel Ewa Sobecka.
II MIEJSCE
Jakub Hlebowicz, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku,
nauczyciel Małgorzata Chmielewska.
III MIEJSCE
Aleksandra Bludnik, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w
Białymstoku, nauczyciel Anna Pęza.
III MIEJSCE
Oliwia Korbut, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w
Białymstoku, nauczyciel Anna Pęza.
Szkoła Ponadgimnazjalna:
WYRÓŻNIENIE:
Kornel Wierzba, V liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w
Białymstoku, nauczyciel Ewelina Wójcik.
W kategorii PRACA PLASTYCZNA:
Szkoła Podstawowa:
GRAND PRIX
Igor Hapunik, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera
w Białymstoku, nauczyciel Anna Jakubowska.
I MIEJSCE
Hanna Łukaszewska, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii
Konopnickiej w Białymstoku, nauczyciel Wojciech Filipowicz.
II MIEJSCE
Magdalena Stefanowicz, 12 lat, kl. 6, Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Juliusza Słowackiego w Białymstoku, nauczyciel Marzena Szyłak.
II MIEJSCE
Julia Szoka, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku,
nauczyciel Anna Jakubowska.
III MIEJSCE
Weronika Leończyk, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Białymstoku, nauczyciel Marzena Szyłak.
III MIEJSCE
Oliwia Korbut, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera
w Białymstoku, nauczyciel Anna Pęza.
WYRÓŻNIENIE
Aleksandra Ingnaciuk, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii
Konopnickiej w Białymstoku, nauczyciel Wojciech Filipowicz.
WYRÓŻNIENIE
Amelia Gosk, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku,
nauczyciel Anna Jakubowska.
WYRÓŻNIENIE
Kinga Kosk, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku,
nauczyciel Anna Jakubowska.
Szkoła Gimnazjalna:
WYRÓŻNIENIE
Kinga Wasilczuk, kl. II Gimnazjum, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w
Białymstoku, nauczyciel Marta Kramkowska.
Dziękujemy!
Szkoła ponadgimnazjalna:
GRAND PRIX
Marta Abigail Barszczewska, Zespół Szkól Gastronomicznych w Białymstoku,
nauczyciel Wojciech Brański.
I MIEJSCE
Weronika Brzozowska, Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja
Kopernika w Białymstoku, nauczyciel Wojciech Filipowicz.
I MIEJSCE
Adrian Kopczewski, Zespół Szkól Gastronomicznych w Białymstoku,
nauczyciel Wojciech Brański.
II MIEJSCE
Kamil Dzięgielewski, Zespół Szkół Mechanicznych im. św. Józefa. Centrum
Kształcenia praktycznego nr 2 w Białymstoku, nauczyciel Wiesława
Wawrzyńska.
II MIEJSCE
Bartosz Krasowski, Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa
w Białymstoku, nauczyciel Krzysztof Pogorzelski.
III MIEJSCE
Patrycja Borodziuk, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku,
nauczyciel Anna Troc.
III MIEJSCE
Natalia Mieleszko, Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja
Kopernika w Białymstoku, nauczyciel Wojciech Filipowicz.
WYRÓŻNIENIE
Paulina Kiszło, 16 lat, kl. I, V liceum Ogólnokształcące im. Jana III
Sobieskiego w Białymstoku, nauczyciel Ewelina Wójcik.
WYRÓŻNIENIE
Magdalena Szymoniak, Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja
Kopernika w Białymstoku, nauczyciel Wojciech Filipowicz.
WYRÓŻNIENIE
Natalia Olechno, Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. gen. Ignacego
Prądzyńskiego w Białymstoku, nauczyciel Małgorzata Jarmocik.
W kategorii FILM i PREZENTACJA MULTIMEDUIALNA:
Szkoła podstawowa:
I MIEJSCE
Zofia Snarska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w
Białymstoku, nauczyciel Marzena Szyłak.
II MIEJSCE
Maja Karwowska, Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Zachariasza Bema w
Białymstoku, nauczyciel Adam Kiryluk.
III MIEJSCE
Aleksandra Savoska, Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Zachariasza Bema
w Białymstoku, nauczyciel Adam Kiryluk.
Szkoła Gimnazjalna:
WYRÓŻNIENIE
Natalia Zyśkowska, Publiczne Gimnazjum nr 7 im. ks. Stanisława
Konarskiego w Białymstoku, nauczyciel Małgorzata Sokół.
Szkoła ponadgimnazjalna:
I MIEJSCE
Aleksandra Forfa, II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z
Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku, nauczyciel Jolanta Bogdanowicz.
I MIEJSCE
Agata Sylwestrzuk, Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa
w Białymstoku, nauczyciel Krzysztof Pogorzelski.
II MIEJSCE
Natalia Boćkowska, Zespół Szkól Gastronomicznych w Białymstoku,
nauczyciel Wojciech Brański.
II MIEJSCE
Mateusz Leoniuk, Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w
Białymstoku, nauczyciel Krzysztof Pogorzelski.
III MIEJSCE
Damian Trzeciak, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku, nauczyciel
Anna Troc.
III MIEJSCE
Julia Mosiej, Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa
w Białymstoku, nauczyciel Krzysztof Pogorzelski.
WYRÓŻNIENIE
Szymon Suchocki, Zespół Szkół Mechanicznych im. św. Józefa. Centrum
Kształcenia Praktycznego nr 2 w Białymstoku, nauczyciel Anna Kucharewicz.
WYRÓŻNIENIE
Małgorzata Kędzior, Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława
Andersa w Białymstoku, nauczyciel Krzysztof Pogorzelski.
WYRÓŻNIENIE
Natalia Sidorczuk, Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. gen. Ignacego
Prądzyńskiego w Białymstoku, nauczyciel Małgorzata Jarmocik.
WYRÓŻNIENIE
Adrian Powichrowski, Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława
Andersa w Białymstoku, nauczyciel Krzysztof Pogorzelski
Nagrodzonym oraz wyróżnionym w konkursie jeszcze raz serdecznie
gratulujemy! 🙂