Wyniki naboru na stypendia edukacyjne

Lista uczniów zakwalifikowanych do stypendium edukacyjnego wypłacanego w ramach projektu „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego