Wyniki naboru uczestników do udziału w stażach organizowanych w ramach projektu „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość”..

Poniżej publikujemy listy osób zakwalifikowanych do odbywania staży.

W przypadku branży kolejowej, spółki kolejowe wyraziły zainteresowanie odbywaniem staży jedynie przez uczniów klas starszych.  

Na chwilę obecną ZST prowadzi rozmowy z przedstawicielami w/w przedsiębiorstw w zakresie objęcia stażami wszystkich uczniów, którzy złożyli swoje wnioski.

Wszelkie informacje zostaną opublikowane na stronie szkoły, dlatego też zachęcamy do śledzenia aktualności.