Wyniki naboru uczestników na kursy skierowane do branży mechanicznej.

Poniżej publikujemy listy osób zakwalifikowanych do kursów.