W dniach 8÷10 września 2016r. w Białymstoku odbędzie się X Sejmik Szkół Karpackich pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Białymstoku, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku.

Zjazdy są okazją, aby szkoły współpracujące w ramach Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino mogły się nie tylko spotkać, ale również popularyzować i rozszerzać wśród dzieci i młodzieży wiedzę na temat walk o wolność i suwerenność Ojczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem szlaku bojowego 2 Korpusu Polskiego dowodzonego przez generała Władysława Andersa.

W związku z wyżej wymienionym wydarzeniem Zespół Szkół Technicznych im. generała Władysława Andersa w Białymstoku organizuje konkurs literacki i plastyczny dla wszystkich etapów edukacyjnych, który został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

Dokumenty do pobrania: