Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa ma zaszczyt zaprosić  na XI Wojewódzki Konkurs Piosenki Angielskiej, który  odbędzie się  24 marca 2020 roku
o godz. 10.00.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych województwa podlaskiego.
Celem konkursu jest:
– prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespołów;
– popularyzacja śpiewania piosenek;
– poznawanie języka angielskiego poprzez śpiew.