OJCZYZNA W NASZYCH SERCACH I PAMIĘCI

8 września społeczność ZST po raz kolejny potwierdziła, że pamięć o tragicznych losach obywateli polskich zesłanych do Związku Radzieckiego w latach 40. i 50. XX w. jest stale żywa. Marsz jest dla wszystkich jego uczestników ważnym znakiem pamięci polskiej Golgoty Wschodu, hołdem dla tych, którym przyszło umrzeć na nieludzkiej ziemi… Cześć Ich pamięci!!!

7 września w ramach w/w uroczystości przedstawiciele naszej szkoły: klasy IV TG i IV TM uczestniczyli w koncercie Zastępu Harcerskiego „Biedronka” z Krakowa. Wydarzenie to wprowadziło nas w atmosferę XVII Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru, w którym wzięła udział cała szkoła.

 

Więcej zdjęć i videorelacja z marszu na stronie Gazety Współczesnej