XVIII Białostockie Forum Szkół

13 lutego 2017r.   braliśmy udział w inauguracji XVIII Białostockiego Forum Szkół, które odbyło się w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. 

Forum Szkół pod hasłem  „Odważnie w przyszłość” rozpoczął zastępca prezydenta Białegostoku Pan Adam Poliński.

Wystąpili zaproszeni goście: ks. Tadeusz Guz, Dariusz Kulesza i Anna Radziukiewicz, którzy rozwinęli temat konferencji.

Spotkanie zakończyło się koncertem w wykonaniu dzieci i młodzieży z białostockich szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

Kontynuacją tej konferencji będą debaty  samorządów uczniowskich. Szczęśliwy los w tym roku padł na naszą szkołę, gdyż  25 kwietnia 2017r. będziemy gospodarzem debaty samorządów uczniowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach XVIII Białostockiego Forum Szkół.