18 marca ekipa mechaników naszej szkoły w składzie: Paweł Szymański i Kamil Tołcz
z klasy IV Tma oraz Michał Jakowuk  z klasy III Tm wzięła udział w półfinale XVIII Olimpiady Techniki Samochodowej.

Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W trakcie olimpiady oceniano wiedzę z zakresu: podstaw konstrukcji maszyn; budowy pojazdów samochodowych; diagnozowania i naprawy zespołów oraz układów pojazdów samochodowych; umiejętności posługiwania się narzędziami i przyrządami, w tym pomiarowymi; bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

Laureatami olimpiady zostanie trzech uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów po zsumowaniu wyników II i III etapu. Finaliści i laureaci będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Rywalizacja wyłoni również Samochodową Szkołę Roku – tytuł ten otrzyma szkoła, której dwaj uczniowie zdobędą łącznie największa liczbę punktów (łącznie
z II i III etapu).

Olimpiada odbyła się w gmachu Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

Uczestniczyło w niej 477 uczniów ze 159 szkół zawodowych o specjalności samochodowej
z całej Polski. Było to interesujące doświadczenie.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki.