Gen. Władysław Anders

W dniach 12-13 maja 2016 r. w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa odbyły się uroczystości rocznicowe związane z Patronem szkoły gen. Władysławem Andersem. 12 maja minęła 72. rocznica bitwy o Monte Cassino stoczonej przez żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. W tym dniu przypadła również 46. rocznica śmierci gen. Andersa. Społeczność naszej szkoły pragnęła zatem w ten szczególny majowy czas wspólnie uczcić dowódcę spod Monte Cassino i wszystkich żołnierzy, którzy oddali swoje życie na ołtarzu Ojczyzny.

Drugiego dnia obchodów Patrona szkoły, 13 maja odbyło się rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Z miłości do niepodległej Ojczyzny… życie i działalność gen. Władysława Andersa (1892-1970)”. Na początku spotkania, po powitaniu przybyłych zacnych gości i zebranych licznie uczniów wraz z nauczycielami przez Panią Wicedyrektor Renatę Frankowską, młodzież zaprezentowała montaż słowno-muzyczny o gen. Andersie.

 

W progach naszej szkoły zaszczyciła swoją obecnością Pani Renata Iwanowska, Sybiraczka z Białegostoku. Pani Renata Iwanowska został wywieziona wraz z całą rodziną do Kazachstanu w 1940 r. Ojciec Pani Renaty walczył w armii gen. Andersa. Przedstawicielem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku był Pan dr Marcin Markiewicz, kierownik Referatu Badań Naukowych i Zbiorów Bibliotecznych Biura Edukacji Publicznej IPN.

 

Szczególnymi gośćmi byli uczniowie – uczestnicy konkursu historycznego, ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przybyłych wraz z opiekunami – nauczycielami, pod

których kierunkiem powstały prace konkursowe. Patronat Honorowy nad konkursem objęli i ufundowali nagrody: Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku, Rada Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Muzeum Wojska w Białymstoku. Patronat medialny nad uroczystością objęła Telewizja Polska TVP 3 Oddział w Białymstoku, która wyemitowała materiał z uroczystości w głównym wydaniu „Obiektywu” o godz.18.30. (http://bialystok.tvp.pl/25328684/13052016-godz1830).

 

Wojewódzki konkurs historyczny skierowany był do uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego. Jego celem było przybliżenie młodzieży sylwetki i działalności jednego z najdzielniejszych i najbardziej ofiarnych polskich żołnierzy II wojny światowej – gen. Andersa, który całym swoim życiem ukazał, że nie istnieją granice odwagi i poświęcenia z miłości do Ukochanej i Niepodległej Ojczyzny. Ponadto celem konkursu było również rozbudzanie zainteresowania historią Polski wśród uczniów, zgłębianie poczucia i postawy patriotycznej, kształtowanie emocjonalnego stosunku do dziejów Polski, a także zainspirowanie do pracy twórczej i rozwijania własnej kreatywności. Zgodnie z regulaminem konkursowym prace mogły być wykonane w formie filmu, prezentacji multimedialnej oraz w postaci pracy plastycznej, wykonanej techniką dowolną. Już na początku lutego b.r. informacja o organizowanym konkursie przez naszą szkołę została przekazana do szkół z terenu województwa podlaskiego za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 

Bogactwo ofert różnych konkursów historycznych, organizowanych w całej Polsce przez szkoły i instytucje, nie przysłoniło faktu, iż nasz konkurs o życiu i działalności gen. Andersa cieszył się dużą popularnością wśród młodzieży. Na konkurs z terenu województwa podlaskiego wpłynęło 86 prac, w tym 8 filmów, 20 prezentacji multimedialnych oraz 58 prac plastycznych, (m. in. z takich miejscowości, jak: Białystok, Augustów, Bielsk Podlaski, Poświętne, Przytuły, Siemiatycze, Suwałki, Stary Folwark, Turośń Kościelna i Wysokie Mazowieckie).

 

W skład Jury konkursowego powołanego przez organizatora weszli: Pan dr Łukasz Radulski, historyk wojskowości i wicedyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku, Pan mgr Jarosław Wasilewski, historyk z Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Pani inż. Alina Juszkiewicz, nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku.

 

W imieniu członków Komisji konkursowej należy przekazać słowa uznania młodzieży za podjęty trud i inwencję twórczą. Nauczycielom za inicjatywę i zachęcenie uczniów do

wzięcia udziału w konkursie. Poziom prac był zróżnicowany. Komisja przy ocenianiu brała pod uwagę oryginalność przedstawienia postaci generała Andersa i jego dokonań, poziom merytoryczny – historyczny przekazu, wygląd estetyczny, staranność oraz bibliografię, zatem skąd autorzy czerpali swoją wiedzę, czy tylko z Internetu lub innych źródeł historycznych. Po przeglądzie i krytycznej analizie nadesłanych prac komisja konkursowa postanowiła nagrodzić i wyróżnić ze szkół gimnazjalnych: dwa filmy, cztery prezentacje multimedialne i czternaście prac plastycznych. Ze szkół ponadgimnazjalnych nagrodzono: pięć filmów, siedem prezentacji multimedialnych i siedem prac plastycznych. W sumie Jury przyznało 39 nagród.

 

W kategorii praca plastyczna – szkoła gimnazjalna:

1 MIEJSCE Elwira Malinowska, kl. III Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie, nauczyciel Danuta Gregorowicz.

1 MIEJSCE Sandra Czeczko, kl. I Gimnazjum Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach, nauczyciel Marzena Romanowska.

1 MIEJSCE Aleksandra Wołosik, kl. I Gimnazjum nr 3 im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim, nauczyciel Eugenia Jakubiuk.

 

2 MIEJSCE Magdalena Budziszewska, kl. III Gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie, nauczyciel Agnieszka Mentecka.

2 MIEJSCE Tomasz Bernatowicz, kl. I Gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie, nauczyciel Agnieszka Mentecka.

2 MIEJSCE Gabriela Wiśniewolska, kl. III Gimnazjum w Poświętnem, nauczyciel Marzanna Chwaszczewska.

 

3 MIEJSCE Jolanta Janczewska, kl. III Gimnazjum w Poświętnem, nauczyciel Marzanna Chwaszczewska.

3 MIEJSCE Ewelina Turska, kl. II Gimnazjum Zespołu Szkół w Przytułach, nauczyciel Wiesława Wiśniewska.

3 MIEJSCE Aleksandra Petkov, kl. I Gimnazjum nr 3 im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim, nauczyciel Eugenia Jakubiuk.

 

WYRÓŻNIENIE

 

– Paulina Śmiarowska, kl. II Gimnazjum Zespołu Szkół w Przytułach, nauczyciel Wiesława Wiśniewska.

– Łucja Tarnowska, kl. II Gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie, nauczyciel Agnieszka Mentecka.

– Zofia Kryńska, kl. III Gimnazjum w Poświętnem, nauczyciel Marzanna Chwaszczewska.

– Klaudia Staśkiewicz, kl. I Gimnazjum Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach, nauczyciel Marzena Romanowska.

– Krystian Śledziewski, kl. I Gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie, nauczyciel Agnieszka Mentecka.

 

W kategorii praca plastyczna – szkoła ponadgimnazjalna

 

1 MIEJSCE Katarzyna Kulik, kl. I Technikum Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowie, nauczyciel Jadwiga Motuk.

1 MIEJSCE Emilia Muszyńska, kl. II Technikum Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, nauczyciel Krzysztof Pogorzelski.

 

2 MIEJSCE Marta Barszczcewska, kl. I Technikum Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, nauczyciel Wojciech Brański.

2 MIEJSCE Agata Łęczycka, kl. III Technikum Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, nauczyciel Krzysztof Pogorzelski.

2 MIEJSCE Paulina Zalewska, kl. I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie, nauczyciel Agnieszka Mentecka.

 

WYRÓŻNIENIE

 

– Paulina Pisińska, kl. I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie, nauczyciel Agnieszka Mentecka.

– Hubert Zalewski, kl. II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie, nauczyciel Agnieszka Mentecka.

 

W kategorii film – szkoła gimnazjalna

 

1 MIEJSCE Weronika Chmielewska, kl. III Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie, nauczyciel Danuta Gregorowicz.

2 MIEJSCE Jerzy Piotrowski, kl. I Gimnazjum Zespołu Szkół w Przytułach, nauczyciel Wiesława Wiśniewska.

 

W kategorii film – szkoła ponadgimnazjalna

 

1 MIEJSCE Barbara Irena Zarzecka, kl. IV Technikum im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowie, nauczyciel Jadwiga Motuk.

1 MIEJSCE Oliwia Waluś, kl. I Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na świecie w Augustowie, nauczyciel Jadwiga Motuk.

 

2 MIEJSCE Monika Lange, kl. II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na świecie w Augustowie, nauczyciel Danuta Gregorowicz.

2 MIEJSCE Mateusz Leoniuk, kl. I Technikum Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, nauczyciel Krzysztof Pogorzelski.

 

3 MIEJSCE Piotr Bieryło, kl. II Technikum Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, nauczyciel Krzysztof Pogorzelski.

 

W kategorii prezentacja multimedialna – szkoła gimnazjalna

 

1 MIEJSCE Gabriela Gryciuk, kl. III Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Siemiatyczach, nauczyciel Elżbieta Karpiuk.

1 MIEJSCE Patrycja Dryl, kl. I Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej, nauczyciel Aneta Zdrodowska.

 

2 MIEJSCE Kamila Natalia Wysocka, kl. III Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Siemiatyczach, nauczyciel Elżbieta Karpiuk.

2 MIEJSCE Klaudia Dryl, kl. I Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej, nauczyciel Aneta Zdrodowska.

 

W kategorii prezentacja multimedialna – szkoła ponadgimnazjalna

 

1 MIEJSCE Klaudia Szlendak, kl. III technikum Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckim, nauczyciel Elżbieta Kubić.

1 MIEJSCE Marek Krzywicki, kl. III Technikum Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, nauczyciel Krzysztof Pogorzelski.

 

2 MIEJSCE Sara Sewastynowicz, kl. I Technikum im. II Korpusu Polskiego w Augustowie, nauczyciel Jadwiga Motuk.

2 MIEJSCE Natalia Boćkowska, kl. I Technikum Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, nauczyciel Wojciech Brański.

2 MIEJSCE Ewelina Mazewska, kl. I Technikum im. II Korpusu Polskiego w Augustowie, nauczyciel Jadwiga Motuk.

 

WYRÓŻNIENIE

 

– Sylwia Mikołajczyk, kl. I Technikum im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowie, nauczyciel Jadwiga Motuk.

– Karolina Malinowska, kl. III Technikum Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, nauczyciel Krzysztof Pogorzelski.

 

 

Krzysztof Pogorzelski, inicjator konkursu, nauczyciel historii

i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Technicznych

im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku.