rozstrzygnięcie II edycji  Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

15 maja 2017 r. w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa odbyły się uroczystości rocznicowe związane z Patronem szkoły gen. Władysławem Andersem. 12 maja minęła 73. rocznica bitwy o Monte Cassino stoczonej przez żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. W tym dniu przypada również 47. rocznica śmierci gen. Andersa. Społeczność naszej szkoły w szczególny sposób uczciła dowódcę spod Monte Cassino i wszystkich żołnierzy, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę.

Obchodom święta Patrona szkoły towarzyszyło rozstrzygnięcie II edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Z miłości do niepodległej Ojczyzny… życie i działalność gen. Władysława Andersa (1892-1970)”.

Na początku spotkania Pan Dyrektor Tadeusz Halicki powitał przybyłych gości i zebranych licznie uczniów wraz z nauczycielami. Następnie młodzież ZST zaprezentowała montaż słowno-muzyczny o gen. Andersie i jego żołnierzach.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Pan Rafał Rudnicki – Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, Pani Jolanta Miczejko z Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Pan Mariusz Tarasiuk – Inspektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Pan Robert Sadowski – Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku, Pan dr Waldemar Wilczewski – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Pan Tadeusz Chwiedź – Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku.

Patronat Honorowy nad konkursem objęli i ufundowali nagrody: Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku, Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Muzeum Wojska w Białymstoku.

Patronat medialny nad uroczystością objęły: Kurier Poranny oraz Telewizja Polska TVP 3 Oddział w Białymstoku, która wyemitowała materiał z uroczystości w głównym wydaniu „Obiektywu” 15 maja 2017r. o godz.18.30.

Obiektyw 15.05.2017 r., godz. 18.30

Wojewódzki konkurs historyczny skierowany został do uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego. Jego celem było przybliżenie młodzieży sylwetki i działalności gen. Władysława Andersa, który całym swoim życiem ukazał, że nie istnieją granice odwagi i poświęcenia z miłości do Ukochanej i Niepodległej Ojczyzny.

Ponadto celem konkursu było również rozbudzanie zainteresowania historią Polski wśród uczniów, kształtowanie postawy patriotycznej oraz emocjonalnego stosunku do dziejów Polski, a także zainspirowanie do pracy twórczej i rozwijania własnej kreatywności.

Zgodnie z regulaminem konkursowym prace mogły być wykonane w formie filmu, prezentacji multimedialnej oraz w postaci pracy plastycznej (techniką dowolną).

W lutym b.r. informacja o organizowanym konkursie przez ZST została przekazana do szkół z terenu województwa podlaskiego za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Konkurs o życiu i działalności gen. Andersa cieszył się dużą popularnością wśród młodzieży. Z terenu województwa podlaskiego wpłynęło aż 97 prac, w tym 5 filmów, 44 prezentacje multimedialne oraz 48 prac plastycznych między innymi z takich miejscowości jak: Białystok, Augustów, Czyżew, Filipów, Kolno, Kransnopol, Łomża, Przytuły, Siemiatycze, Sobolewo, Suwałki, Szepietowo, Tykocin i  Zambrów.

W skład Jury konkursowego powołanego przez organizatora weszli: Pani mgr Natalia Filinowicz- historyk, pracownik Ośrodka Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku i Pan mgr Jarosław Wasilewski-historyk z Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

W imieniu członków Komisji konkursowej przekazujemy słowa uznania Drogiej młodzieży za podjęty trud i inwencję twórczą.  Nauczycielom za inicjatywę i zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

Poziom prac był zróżnicowany. Komisja oceniała oryginalność przedstawienia postaci generała Andersa i jego dokonań, poziom merytoryczny – historyczny przekazu, chronologię, wygląd estetyczny, staranność oraz bibliografię i wykorzystane źródła.

 

W kategorii praca plastyczna –szkoła gimnazjalna: 

I MIEJSCE   Wiktoria Mulewska, Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Siemiatyczach,  opiekun Elżbieta Karpiuk.
I MIEJSCE   Aleksandra Gogolewska, Publiczne Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku,  opiekun Halina Sztachelska.
I MIEJSCE   Michał Klepacki, Publiczne Gimnazjum Nr 12 im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Białymstoku, opiekun Katarzyna Charyton.

II MIEJSCE Wiktoria Podbielska, Zespół Szkół im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie, nauczyciel Małgorzata Pańkowska.
II MIEJSCE Marcin Siekierko, Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Siemiatyczach, nauczyciel Elżbieta Karpiuk.
II MIEJSCE Wiktoria Toczydłowska, Gimnazjum im. Jana Klemensa Branickiego w Zespole w Tykocinie, nauczyciel Ireneusz Przeździecki.

III MIEJSCE Wiktoria Węgłowska, Gimnazjum nr 2 Zespołu Szkół Nr 4 w Suwałkach, nauczyciel Marzena Romanowska.
III MIEJSCE  Weronika Ozorowska, Publiczne Gimnazjum Nr 12 im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Białymstoku, nauczyciel Katarzyna Charyton.
III MIEJSCE  Julia Świacka, Gimnazjum Zespołu Szkół w Krasnopolu, nauczyciel Katarzyna Ziemkiewicz – Koneszko.

W kategorii praca plastyczna –szkoła ponadgimnazjalna: 

 

I MIEJSCE   Aleksandra Kasperuk, II Liceum Ogólnokształcące w Siemiatyczach, nauczyciel Alicja Smoktunowicz.
I MIEJSCE   Karolina Budziszewska, I Liceum Ogólnokształcące  im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie, nauczyciel Maria Dąbrowska.
I MIEJSCE   Marta Barszczewska, Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, nauczyciel Wojciech Brański.

II MIEJSCE Kamila Winnicka, Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku, nauczyciel Małgorzata Jarmocik.
II MIEJSCE Maksymilian Michałowski, Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, Krzysztof Pogorzelski.

III MIEJSCE  Aleksandra Pachucka, Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowie, opiekun Jadwiga Motuk.
III MIEJSCE  Ewelina Łazarczyk, I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie, nauczyciel Maria Jolanta Rumińska.

Wyróżnienie:

– Patrycja Fiertek, I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie, nauczyciel Maria Jolanta Rumińska.
– Olga Szczęsna, I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie, nauczyciel Maria Jolanta Rumińska.

 

W kategorii FILM  – szkoła gimnazjalna:


I MIEJSCE   Filip Dziekoński
, Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku, nauczyciel Ewa Sobecka.
II MIEJSCE Katarzyna Mikucka, Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Przytułach, nauczyciel Wiesława Wiśniewska.
III MIEJSCE Kamil Karwowski, Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Przytułach, nauczyciel Krzysztof Tarasko.

 

W kategorii FILM  – szkoła ponadgimnazjalna:

 

I MIEJSCE   Szymon Suchocki, Technikum Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. św. Józefa w Białymstoku, nauczyciel Jan Domagała.
I MIEJSCE   Ewelina Mazewska, Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowie, nauczyciel Jadwiga Motuk.


W kategorii prezentacja multimedialna – szkoła gimnazjalna:

I MIEJSCE   Rafał Wyszyński, Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie, nauczyciel Katarzyna Marcelak.
I MIEJSCE   Aleksandra Gogolewska, Publiczne Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku, opiekun Halina Sztachelska.

II MIEJSCE Jakub Gołubkiewicz
, Gimnazjum Publiczne nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Siemiatyczach, nauczyciel Elżbieta Karpiuk.
II MIEJSCE Martyna Śmiarowska, Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Przytułach, nauczyciel Krzysztof Tarasko.

III MIEJSCE Julia Olszak, Gimnazjum Zespołu Szkół w Czyżewie, nauczyciel Adam Pieńkowski.
III MIEJSCE Łukasz Daciuk, Gimnazjum Publiczne nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Siemiatyczach, nauczyciel Elżbieta Karpiuk.
III MIEJSCE Seweryn Moczulewski, Gimnazjum nr 7 w Zespole Szkół nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, nauczyciel Aldona Bielecka.
W kategorii prezentacja multimedialna – szkoła ponad gimnazjalna:

 

I MIEJSCE   Dawid Usnarski, Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowie, nauczyciel Jadwiga Motuk.
I MIEJSCE   Sylwia Żyndul, Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, nauczyciel Krzysztof Pogorzelski.

II MIEJSCE Daniel Jankowski, Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowie, nauczyciel Jadwiga Motuk.
II MIEJSCE Marek Kondracki, II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na świecie w Augustowie, nauczyciel Danuta Kaszlej.

III MIEJSCE Natalia Kowalewska, I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie, nauczyciel Maria Jolanta Rumińska.
III MIEJSCE Marcin Zalewski, Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, nauczyciel Krzysztof Pogorzelski.