Zachowania ryzykowne młodzieży

Zachowania ryzykowne młodzieży – wywiadówka profilaktyczna

Dnia 12 lutego 2017r.o godzinie 9.30 w sali gimnastycznej ZST odbędzie się spotkanie profilaktyczne dla rodziców: Zachowania ryzykowne młodzieży, które poprowadzi pani Agata Niemczynowicz – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, mediator, terapeuta uzależnień ETAPu.
Celem spotkania jest dostarczenie rodzicom wiedzy nt.: przyczyn zachowań ryzykownych podejmowanych przez dzieci i młodzież, sposobów zapobiegania tym zachowaniom oraz umiejętności pomocy dziecku eksperymentującemu czy uzależnionemu od środków psychoaktywnych, komputera, Internetu.