Zapraszamy Rodziców na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie
24 września 2017 r. (niedziela)
• godz.9:00 – rodzice uczniów klas 2,3 i 4 Technikum Zawodowego nr9
oraz klas 2 i 3 Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr3;
• godz.10:00 – rodzice i uczniowie klas 1 Technikum Zawodowego nr9
i Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia nr3. Odbędą się również uroczystości związane ze ślubowaniem klas pierwszych ZST im. gen. Władysława Andersa.