Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku. Za nami Dzień Zawodowca
W Zespole Szkół Technicznych przy ul. Stołecznej 21 w Białymstoku odbył się Dzień Zawodowca. Było to spotkanie współpracujących ze szkołą przedsiębiorców oraz uczniów białostockich szkół podstawowych. Impreza promuje kształcenie zawodowe i pokazanie młodzieży, że warto wybrać naukę w szkole zawodowej.
Uczniowie kierunków kształconych w Technikum nr 3 oraz Branżowej Szkole I st. nr 3 pod kierunkiem nauczycieli zawodu prezentowali młodszym kolegom swoje umiejętności i dokonania. Było więc wbijanie gwoździ, struganie desek, składanie szafek, dekorowanie pierniczków, stołów oraz przygotowany przez uczniów nowego kierunku – technik programista – turniej gier komputerowych. Młodzież miała szansę poznać specyfikę zawodów branż, w których kształci szkoła: gastronomicznej, drzewnej, mechanicznej, kolejowej oraz IT.

CZYTAJ RELACJĘ DALEJ –>