Szeroka oferta kierunków kształcenia w Zespole Szkół Technicznych im.gen. Władysława Andersa w Białymstoku jest odpowiedzią na potrzeby
i możliwości rozwoju województwa. Kształcimy w zawodach „zamówionych” przez przedsiębiorców, wiodących na naszym lokalnym rynku.
Współpraca owocuje otwarciem klas patronackich od września 2018 roku w zawodach:
stolarz, kucharz, piekarz, operator obrabiarek sterowanych cyfrowo, technik transportu kolejowego, technik mechanik, technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik technologii drewna.

_

Przeczytaj artykuł i obejrzyj relację w BIA 24   Kliknij TUTAJ –>

_