ZST W CZOŁÓWCE BIAŁOSTOCKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH
Gala wręczenia grantów na projekty badawczo – wdrożeniowe w ramach
projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i
modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego
Obszaru Funkcjonalnego” , 18.12.2017

Kliknij tutaj ->