7 czerwca z okazji Dnia bez Przemocy w ZST uczniowie naszej szkoły zaprezentowali spektakl profilaktyczny pt: „Zwierciadło”. 6 – osobowy zespół przedstawił pantomime, której bohaterką jest młoda dziewczyna napotykająca różne rodzaje przemocy w swoim życiu. Jak to zwykle w takich historiach bywa odnalazła ona właściwą drogę. A metafora zwierciadła jako obrazu samego siebie ma skłonić każdego z nas do refleksji nad swoim życiem i postępowaniem. Dziękujemy młodym aktorom z naszej szkoły i liczymy na dalsze, tak wartościowe, projekty!