ŻYWA LEKCJA HISTORII…
18 maja 2019 r. minęła 75. rocznica zwycięskiej bitwy II Korpusu Polskiego o Monte Cassino pod dowództwem gen. Władysława Andersa, Patrona Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa. Z tej okazji zorganizowaliśmy w szkole spotkanie z Sybirakami – „Żywymi Świadkami Historii”, którzy przybliżyli nam historię wywózek Polakach na Sybir oraz genezę powstania II Korpusu Polskiego na Wschodzie.