Dyrektor Szkoły

mgr Renata Frankowska

Zastępca dyrektora

mgr Agnieszka Raubo

Zastępca dyrektora

mgr Halina Kondratiuk-Chudek

Kierownik Centrum Kształcenia Zawodowego nr 6

mgr Wojciech Robert Szerszeń

Kierownik szkolenia praktycznego

inż. Łukasz Lipski

 

Biblioteka

 1. mgr Iwona Masalska
 2. mgr Tadeusz Halicki

Biologia

 1. mgr Łukasz Kazaniecki
 2. mgr Ewa Galska

Chemia

 1. mgr Katarzyna Franckiewicz
 2. mgr Renata Frankowska

Edukacja dla bezpieczeństwa

 1. mgr Andrzej Zięciak

Fizyka

 1. mgr Katarzyna Franckiewicz
 2. mgr Wioletta Swisłocka-Gajdowska

Geografia

 1. mgr Mirosław Mikołajewicz
 2. mgr Monika Nikulina

Historia, WOS

 1. mgr Krzysztof Pogorzelski
 2. mgr Ewa Roszkowska

Informatyka

 1. mgr Dawid Gieniusz
 2. mgr Daniel Promiński
 3. mgr Wojciech Pętkowski
 4. mgr Maciej Goliński
 5. mgr Łazarczyk Marcin

Język Angielski

 1. mgr Edyta Moniuszko-Płońska
 2. mgr Marlena Sienkiewicz
 3. mgr Agnieszka Bogusława Raubo
 4. mgr Mariola Rybińska
 5. mgr Łukasz Wojdakowski
 6. mgr Katarzyna Hyziewicz

Język Niemiecki

 1. mgr Danuta Kwiatkowska-Ferenc
 2. mgr Renata Słabek-Wierzbicka

Język Polski

 1. mgr Agata Forfa
 2. mgr Elżbieta Krystyna Jamiołkowska
 3. mgr Halina Kondratiuk-Chudek
 4. mgr Anna Danowska
 5. mgr Natalia Hryniewicz

Język Rosyjski

 1. mgr Agnieszka Przybyszewska-Nieborak
 2. mgr Roksana Kozłowska

Matematyka

 1. mgr Katarzyna Marcinkiewicz
 2. mgr Sienkiewicz Nina
 3. mgr Jolanta Dobiecka
 4. mgr Wioletta Swisłocka-Gajdowska
 5. mgr Dorota Kiercul-Wysocka
 6. mgr Paulina Naumowicz

Pedagog / psycholog

 1. mgr Sylwia Gogolewska
 2. mgr Dorota Sienkiewicz
 3. mgr Anna Adamska

Przedmioty zawodowe

 1. mgr inż. Łukasz Berent
 2. mgr inż. Małgorzata Malewicka
 3. mgr inż. Sławomir Sądel
 4. mgr inż. Tomasz Leonowicz
 5. mgr inż. Wojciech Ciupa
 6. mgr Kazimierz Bagiński
 7. mgr inż. Bogusław Łapiński
 8. mgr inż. Maciej Dąbrowski
 1. mgr inż. Joanna Maleszewska
 2. mgr inż. Joanna Felczak
 3. mgr inż. Wacław Pawluczuk
 4. mgr Anna Łabędzka
 5. mgr Ewa Czapnik
 6. mgr inż. Justyna Wysocka
 1. mgr inż. Małgorzata Błaszko
 2. Adam Drągowski
 3. Bernarda Solnik
 4. mgr inż. Bogusław Łapiński
 5. Stanisław Bujnowski
 6. mgr Ryszard Czeremcha
 7. Ewa Sidor
 8. Cezary Andruszkiewicz
 9. Tomasz Galicki
 10. Marek Jarzyński
 11. Helena Kuklik
 12. Marian Łuczków
 13. Michał Oleksy
 14. Krzysztof Wiliński

Religia

 1. mgr Zyta Ewa Dapkun
 2. mgr Monika Nikulina
 3. ks. mgr Fo-Yao Edewou
 4. ks. mgr Łukasz Ruminowicz
 5. ks. mgr Jacek Ingielewicz

Wiedza o kulturze

 1. mgr Elżbieta Krystyna Jamiołkowska

Wychowanie do życia w rodzinie

 1. mgr Agata Forfa
 2. mgr Zyta Ewa Dapkun

Wychowanie fizyczne

 1. mgr Stanisław Baranowski
 2. mgr Małgorzata Sobolewska
 3. mgr Magdalena Paulina Sochor
 1. mgr Jolanta Jarczewska
 2. mgr Karolina Sławińska-Bagnowska
 1. mgr Katarzyna Głuch-Sądel
 2.  mgr Lucyna Dobrzyńska
 3. mgr Łukasz Nabiałek

Plastyka

 1. mgr Elżbieta Krystyna Jamiołkowska

Doradztwo zawodowe

 1. mgr Iwona Masalska

Działalność gospodarcza / podstawy przedsiębiorczości

 1. mgr Beata Milewska
 2. mgr Ewa Roszkowska

Zajęcia rewalidacyjne

 1. mgr Justyna Jęczelewska
 2. mgr Joanna Brzozowska
 3. mgr Katarzyna Siewko

Zajęcia praktyczne

 1. Tomasz Domański
 2. śr. ped. Mirosław Grześ
 3. wz Piotr Guliński
 4. inż. Łukasz Lipski
 1. pst Jan Milewski
 2. mgr Wojciech Robert Szerszeń
 3. mgr Krzysztof Borkowski
 1. mgr inż. Andrzej Wiszowaty
 2. pst Dorota Koprowska
 3. wz Krzysztof Szulęcki
 4. mgr inż. Krzysztof Gabrylewicz
 5. mgr Piotr Parfieniuk