Strategia rozwoju

Dziennik elektroniczny

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Wykaz podręczników

 

 

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia

 

Akty prawne obowiązujące w szkole

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole w czasie pandemii

 

 

Dokumenty do pobrania

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

Harmonogram korzystania z boisk szkolnych i minisiłowni:

_

Dane osobowe:

_

Fundusz Stypendialny ZST – INFOLEX