Typy szkół i kierunki kształcenia w roku szkolnym 2019/2020

 

Technikum Zawodowe nr 9 po szkole podstawowej

 

technik programista*  NOWOŚĆ

– przedmioty rozszerzone: matematyka

 

technik żywienia i usług gastronomicznych*

– przedmioty rozszerzone: biologia

 

technik transportu kolejowego*

– przedmioty rozszerzone: matematyka

 

technik technologii drewna*

– przedmioty rozszerzone: matematyka

 

technik mechanik*

– przedmioty rozszerzone: matematyka

 

technik pojazdów samochodowych*

– przedmioty rozszerzone: matematyka

Technikum Zawodowe nr 9 po gimnazjum

 

technik programista*  NOWOŚĆ

– przedmioty rozszerzone: matematyka i informatyka

 

technik żywienia i usług gastronomicznych*

– przedmioty rozszerzone: biologia i język angielski

 

technik transportu kolejowego*

– przedmioty rozszerzone: matematyka i geografia

 

technik technologii drewna*

– przedmioty rozszerzone: matematyka i chemia

 

technik mechanik*

– przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka

 

technik pojazdów samochodowych*

– przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka

 

*) Grupy międzyoddziałowe o rozszerzonym programie z wychowania fizycznego w dyscyplinach: boks i strzelectwo sportowe

 

Próby sprawności fizycznej dotyczą kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów Tdm
i Tg, którzy chcą przynależeć do grupy międzyoddziałowej o rozszerzonym programie z wychowania fizycznego w dyscyplinach: boks i strzelectwo sportowe.

Próby sprawnościowe składają się z pięciu następujących ćwiczeń:
1. uginanie ramion w podporze;
2. skłony tułowia z leżenia;
3. skoki na ławkę gimnastyczną i zeskoki obunóż;
4. rzuty piłką lekarską z pozycji bokserskiej o ścianę z odległości 3 m;
5. skłony i skręty tułowia tyłem do ściany z dotknięciem podłoża i ściany.

Czas wykonania każdego ćwiczenia wynosi max. 30 sekund.

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3

– mechanik pojazdów samochodowych*

– stolarz*

– kucharz*

– piekarz*

– blacharz samochodowy*

– operator obrabiarek skrawających*

– kierowca mechanik*

– monter stolarki budowlanej*

 

* Praktyczna nauka zawodu w firmach partnerskich

Możliwość stworzenia grup międzyoddziałowych o rozszerzonym programie z wychowania fizycznego w dyscyplinach: boks i strzelectwo sportowe

 

 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

– stolarz
– technik technologii drewna


linia

 

Typy szkół i kierunki kształcenia w roku szkolnym 2018/2019

 

Technikum Zawodowe nr 9

 

technik żywienia i usług gastronomicznych*

– przedmioty rozszerzone: biologia i język angielski

 

technik transportu kolejowego* NOWOŚĆ

– przedmioty rozszerzone: matematyka i geografia

 

technik technologii drewna*

– przedmioty rozszerzone: matematyka i chemia

 

technik mechanik*

– przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka

 

technik pojazdów samochodowych*

– przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka

 

*) Grupy międzyoddziałowe o rozszerzonym programie z wychowania fizycznego w dyscyplinach: boks i strzelectwo sportowe

 

Próby sprawności fizycznej dotyczą kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów Tdm
i Tg, którzy chcą przynależeć do grupy międzyoddziałowej o rozszerzonym programie z wychowania fizycznego w dyscyplinach: boks i strzelectwo sportowe.

Próby sprawnościowe składają się z pięciu następujących ćwiczeń:
1. uginanie ramion w podporze;
2. skłony tułowia z leżenia;
3. skoki na ławkę gimnastyczną i zeskoki obunóż;
4. rzuty piłką lekarską z pozycji bokserskiej o ścianę z odległości 3 m;
5. skłony i skręty tułowia tyłem do ściany z dotknięciem podłoża i ściany.

Czas wykonania każdego ćwiczenia wynosi max. 30 sekund.

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3

– mechanik pojazdów samochodowych*

– stolarz*

– kucharz*

– piekarz*

– blacharz samochodowy*

– operator obrabiarek skrawających*

– kierowca mechanik*

– monter stolarki budowlanej*  NOWOŚĆ

 

* Praktyczna nauka zawodu w firmach partnerskich

Możliwość stworzenia grup międzyoddziałowych o rozszerzonym programie z wychowania fizycznego w dyscyplinach: boks i strzelectwo sportowe

 

 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

– stolarz
– technik technologii drewna


linia

 

 

Typy szkół i kierunki kształcenia w roku szkolnym 2017/2018

 

Technikum Zawodowe nr 9

 

technik żywienia i usług gastronomicznych

– przedmioty rozszerzone: biologia i język angielski

 

technik technologii żywności NOWOŚĆ

– przedmioty rozszerzone: chemia i język angielski

 

technik technologii drewna

– przedmioty rozszerzone: matematyka i chemia

 

technik mechanik

– przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka

 

technik pojazdów samochodowych

– przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka

 

*) strzelectwo sportowe, boks

Grupy międzyoddziałowe o rozszerzonym programie z wychowania fizycznego w dyscyplinach: boks i strzelectwo sportowe

 

Próby sprawności fizycznej dotyczą kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów Tdm
i Tg, którzy chcą przynależeć do grupy międzyoddziałowej o rozszerzonym programie z wychowania fizycznego w dyscyplinach: boks i strzelectwo sportowe.

Próby sprawnościowe składają się z pięciu następujących ćwiczeń:
1. uginanie ramion w podporze;
2. skłony tułowia z leżenia;
3. skoki na ławkę gimnastyczną i zeskoki obunóż;
4. rzuty piłką lekarską z pozycji bokserskiej o ścianę z odległości 3 m;
5. skłony i skręty tułowia tyłem do ściany z dotknięciem podłoża i ściany.

Czas wykonania każdego ćwiczenia wynosi max. 30 sekund.

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3

– mechanik pojazdów samochodowych

– stolarz

– kucharz*

– piekarz *

– blacharz samochodowy*

– operator obrabiarek skrawających*

– kierowca mechanik *

– mechanik- operator maszyn do produkcji drzewnej NOWOŚĆ*

* Praktyczna nauka zawodu w firmach partnerskich

 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

– stolarz
– technik technologii drewna


linia

 

Typy szkół i kierunki kształcenia w roku szkolnym 2016/2017

 

Technikum Zawodowe Nr 9

 

technik żywienia i usług gastronomicznych

– przedmioty rozszerzone: biologia i język angielski

 

technik technologii drewna

– przedmioty rozszerzone: matematyka i chemia

 

technik pojazdów samochodowych*)

– przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka

*)klasa sportowa w dyscyplinach: strzelectwo sportowe, boks

 

Próby sprawności fizycznej dotyczą kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów Tdm i Tg, którzy chcą przynależeć do grupy międzyoddziałowej o rozszerzonym programie z wychowania fizycznego w dyscyplinach: boks i strzelectwo sportowe.

Próby sprawnościowe składają się z pięciu następujących ćwiczeń:
1. uginanie ramion w podporze;
2. skłony tułowia z leżenia;
3. skoki na ławkę gimnastyczną i zeskoki obunóż;
4. rzuty piłką lekarską z pozycji bokserskiej o ścianę z odległości 3 m;
5. skłony i skręty tułowia tyłem do ściany z dotknięciem podłoża i ściany.

Czas wykonania każdego ćwiczenia wynosi max. 30 sekund.
Termin próby sprawności fizycznej: 18 maja 2016r. o godz. 13.00 w budynku szkoły.

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

 

– Operator obrabiarek skrawających
– Mechanik pojazdów samochodowych
– Blacharz samochodowy
– Piekarz
– Kucharz
– Stolarz

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

– Stolarz
– Technik technologii drewna

Podstawy programowe od roku 2017-2018