REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2024/2025

 

UWAGA !!!

W systemie NABÓR SZKOŁY PONADPODSTAWOWE w menu TYP SZKOŁY wyszukujemy  :

1)  technikum -> Technikum nr 3
w Białymstoku, ul. Stołeczna 21

2)  branżowa szkoła I stopnia -> Branżowa Szkoła nr 3
w Białymstoku
, ul. Stołeczna 21

Rekrutacja rozpoczyna się od 13.05.2024 r.

 

Dokumenty, które składa kandydat to:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz elektroniczny dostępny będzie na stronie internetowej naboru),
  • 2 podpisane zdjęcia.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

REKRUTACJA KLIKNIJ TUTAJ –> 

oraz w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności należy dostarczyć dodatkowe dokumenty:

 

  • wielodzietność (oświadczenie o wielodzietności),
  • samotne wychowywanie dziecka (oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka + dokument potwierdzający zaistniałą sytuację np. kserokopia aktu zgonu),
  • niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny – rodzeństwo, rodzic (kserokopia orzeczenia
    o niepełnosprawności)

 

UWAGA: Dokumenty można złożyć osobiście w wersji drukowanej, w sekretariacie szkoły.

 

Po zalogowaniu się i wypełnieniu na stronie NABORU wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły ponadpodstawowej w Białymstoku, należy go  wydrukować, podpisać przez rodziców/ prawnych opiekunów i dostarczyć  do sekretariatu Zespołu Szkół Technicznych pok. 13, lub przesłać drogą elektroniczną na adres:

zst@um.bialystok.pl

 

Informacje o zasadach naboru do klas pierwszych można uzyskać w sekretariacie szkoły, telefon: 85 742 12 13