Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Wł. Andersa

ul. Stołeczna 21
15-879 Białystok
Kancelaria
tel. 85 742 12 13
e-mail: zst@um.bialystok.pl
lub szkola@zst.bialystok.pl
Dyrektor Szkoły
mgr Renata Frankowska

tel. 85 742 12 13
Kierownik CKZ
    mgr Wojciech Szerszeń
tel. 85 652 88 93
    Portiernia CKZ
    tel. 85 652 88 93
Kierownik administracyjno gospodarczy
Maria Pietryszyk
tel. 85 742 12 13 wew. 16
Księgowość
Agnieszka Krawczuk – główna księgowa
Jadwiga Warpechowska – księgowa
tel. 85 745 10 70
   Pedagog/Psycholog
   tel. 85 742 12 13 wew. 11
 —
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: iod@zst.bialystok.pl
 –