Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Wł. Andersa

ul. Stołeczna 21
15-879 Białystok
Sekretariat Szkoły
tel., fax 85-742-12-13
e-mail: szkola@zst.bialystok.pl
lub zst@um.bialystok.pl
lub: zst-anders@wp.pl
Dyrektor Szkoły
mgr Renata Frankowska

tel., fax 85-742-29-23
tel 85-742-12-13 wew. 26
Zastępca Dyrektora
mgr Tadeusz Halicki
___tel., fax 85-742-66-36
tel 85-742-12-13 wew. 23
Kierownik administracyjno gospodarczy
Cezary Łempicki
tel. 85-742-12-13 wew. 24
Księgowość
Agnieszka Krawczuk – główna księgowa
Jadwiga Warpechowska – księgowa
tel. 85-744-40-12
tel 85-742-12-13 wew. 29
Pedagog
tel. 85-742-12-13 wew. 28
Pokój nauczycielski
tel. 85-742-12-13 wew. 27
Strzelnica sportowa
tel. 85-874-98-16
 —
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl
 –