Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Wł. Andersa

ul. Stołeczna 21
15-879 Białystok
Kancelaria
tel. 85 742 12 13
e-mail: zst@um.bialystok.pl
lub szkola@zst.bialystok.pl
 
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ZST:
/anders/skrytkaESP
Dyrektor Szkoły
mgr Renata Frankowska

tel. 85 742 12 13
Kierownik CKZ
    mgr Wojciech Szerszeń
tel. 85 652 88 93
    Portiernia CKZ
    tel. 85 652 88 93
Kierownik gospodarczy
Maria Pietryszyk
tel. 85 742 12 13 wew. 16
Księgowość
Iwona Jasiuk – główna księgowa
Jadwiga Warpechowska – specjalista ds. księgowości
tel. 85 745 10 70
Kadry
Krystyna Adamska-Szulżuk
tel. 85 742 12 13 wew. 16
Inspektor ds. BHP
Andrzej Zięciak
tel. 85 742 12 13 wew. 16

   Pedagog/Psycholog
   tel. 85 742 12 13 wew. 11
 —
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: iod@zst.bialystok.pl
 –