Od września 2012 roku Zespól Szkół Technicznych w Białymstoku wraz z wprowadzeniem reformy szkolnictwa zawodowego wprowadza możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowej stolarz oraz technik technologii drewna w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego organizowanego w naszej placówce.

Kursy kwalifikacyjne będą realizowane w szkolnych pracowniach przeznaczonych do zajęć teoretycznych oraz Pracowni Zajęć Praktycznych. Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzaminy takie odbywają się w naszym Ośrodku Egzaminacyjnym.

Na kurs kwalifikacyjny mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie bez względu na posiadane wykształcenie.

Forma kursu: zaoczna lub stacjonarna, w zależności od wyboru uczestników.

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami!!!

 

PZP realizuje zajęcia praktyczne i zajęcia specjalizujące:

Technikum zawodowe

Absolwent technikum zawodowego w zawodzie technik technologii drewna osiąga w trakcie nauki następujące umiejętności:

 • rozpoznawanie gatunków drzew iglastych i liściastych
 • rozróżnianie sortymentów drewna okrągłego i materiałów tartych
 • rozpoznawanie rodzajów materiałów drzewnych i drewnopochodnych
 • znajomość narzędzi do ręcznej i mechanicznej obróbki drewna oraz ich właściwe zastosowanie
 • rozróżnianie podstawowych elementów budowy maszyn i urządzeń technicznych oraz przygotowanie ich do pracy i obsługa
 • sporządzanie dokumentacji technicznych prostych wyrobów z drewna
 • rozróżnianie podstawowych konstrukcji wyrobów z drewna
 • określanie warunków wykonania wyrobu
 • dobierać obrabiarki do określonych operacji technologicznych
 • określać zasady bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń i stosować je w praktyce

Zasadnicza szkoła zawodowa – stolarz

Absolwent szkoły zawodowej w zawodzie stolarz osiąga w trakcie nauki następujące umiejętności:

 • rozpoznawanie gatunków drzew iglastych i liściastych
 • rozróżnianie sortymentów drewna okrągłego i materiałów tartych
 • rozpoznawanie rodzajów materiałów drzewnych i drewnopochodnych
 • znajomość narzędzi do ręcznej i mechanicznej obróbki drewna oraz ich właściwe zastosowanie
 • rozróżnianie podstawowych elementów budowy maszyn i urządzeń technicznych oraz przygotowanie ich do pracy i obsługa
 • sporządzanie dokumentacji technicznych prostych wyrobów z drewna
 • rozróżnianie podstawowych konstrukcji wyrobów z drewna
 • określanie warunków wykonania wyrobu
 • dobierać obrabiarki do określonych operacji technologicznych
 • określać zasady bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń i stosować je w praktyce

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie stolarz może poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności w 3–letnim technikum zawodowym – technik technologii drewna na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Dla osób pragnących rozpocząć pracę zawodową istnieją obecnie możliwości zatrudnienia w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

 

Zasadnicza szkoła zawodowa – cieśla

Absolwent szkoły zawodowej w zawodzie cieśla osiąga w trakcie nauki następujące umiejętności:

 • znajomość robót ziemnych budowlanych i podstawowych pojęć z zakresu budownictwa
 • rozróżniać i dobierać materiały pod względem przydatności do robót ciesielskich
 • przygotowywać i posługiwać się narzędziami i urządzeniami do robót ciesielskich
 • wykonywać złącza i połączenia ciesielskie
 • wykonywać montaż, rozbiórkę, konserwację i renowację drewnianych elementów budowli
 • wykonywać prace pomocnicze: murarskie i tynkarskie
 • wykonywać deskowania i rusztowania przy pracach ciesielskich
 • sporządzać dokumentacje techniczne
 • określać zasady bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń i stosować je w praktyce

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie cieśla może być zatrudniony w małych i średnich firmach budowlanych oraz rzemieślniczych zakładach remontowo–budowlanych na stanowiskach prac ciesielskich, jak również może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Rozwój i otwarcie unijnego rynku pracy, gdzie obecnie poszukiwani są wykwalifikowani pracownicy stwarza jeszcze większe szanse na zatrudnienie w zawodzie cieśli na atrakcyjnym finansowo stanowisku.

 

Szkolne Koło INTARSJI

Intarsja – technika zdobnicza polegająca na wykładaniu powierzchni przedmiotów drewnianych innymi gatunkami drewna. Wstawki umieszcza się w miejscu wcześniej usuniętych fragmentów z powierzchni przedmiotu, często o innej barwie. Technika ta znana jest od czasów starożytności.

SZKOLNE KOŁO INTARSJI

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Czesław Lewoc


Pracownia Zajęć Praktycznych wykonuje usługi dla odbiorców indywidualnych i instytucji:

 • kuchnie
 • zabudowy meblowe
 • biurka
 • szafy
 • stoły
 • taborety szkolne i kuchenne
 • gabloty ogłoszeniowe i inne.