1. Cezary Łempicki – kierownik administracyjno-gospodarczy
 2. Barbara Matyszewska – główna księgowa
 3. Anna Aleksiejczuk – księgowa
 4. Marta Śliwińska – specjalista ds. kadr / inspektor do spraw BHP
 5. Iwona Adamska – starszy referent
 6. Łukasz Berent – informatyk
 7. Mirosław Grześ – kierowca
 8. Mikołaj Sołowiej – starszy rzemieślnik
 9. Kazimierz Borawski – rzemieślnik mechanik
 10. Lech Dąbrowski – rzemieślnik stolarz
 11. Piotr Rutkowski – magazynier broni
 12. Halina Rosmanowska – woźna
 13. Barbara Mirkowicz – sprzątaczka
 14. Halina Kazimieruk – sprzątaczka
 15. Dorota Ejsmont – sprzątaczka
 16. Małgorzata Szuszkiewicz – sprzątaczka
 17. Katarzyna Toczko – sprzątaczka