1. Cezary Łempicki – kierownik administracyjno-gospodarczy
 2. Barbara Matyszewska – główna księgowa
 3. Anna Aleksiejczuk – księgowa
 4. Małgorzata Skowrońska – specjalista ds. kadr
 5. Iwona Adamska – starszy referent
 6. Joanna Woroniecka – informatyk
 7. Marta Kreczko – inspektor BHP
 8. Mirosław Grześ – kierowca
 9. Mikołaj Sołowiej – starszy rzemieślnik
 10. Kazimierz Borawski – rzemieślnik mechanik
 11. Lech Dąbrowski – rzemieślnik stolarz
 12. Piotr Rutkowski – magazynier broni
 13. Halina Rosmanowska – woźna
 14. Barbara Anna Kołodowska – sprzątaczka
 15. Halina Kazimieruk – sprzątaczka
 16. Justyna Roszkowska – sprzątaczka
 17. Małgorzata Szuszkiewicz – sprzątaczka
 18. Anna Bondaryk – sprzątaczka