ŚWIĘTO PATRONA #ZSTBIAŁYSTOK I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU HISTORYCZNEGO O GEN. WŁADYSŁAWIE ANDERSIE 🇵🇱
12 maja 2023 r. w Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku odbyły się uroczystości dedykowane Patronowi Szkoły. 12 maja mija 79. rocznica bitwy o Monte Cassino stoczonej przez żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. 12 maja przypada również 53. rocznica śmierci gen. Andersa. Społeczność naszej szkoły w szczególny sposób pragnęła uczcić dowódcę spod Monte Cassino i wszystkich żołnierzy, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę.
Zgodnie z regulaminem konkursu prace mogły być wykonane
w formie pracy plastycznej, wykonanej techniką dowolną lub w postaci prezentacji multimedialnej.
Na konkurs wpłynęło ponad 108 prac. Jury nagrodziło 18 prac.
W skład Jury konkursowego powołanego przez organizatora weszli historycy i specjaliści tematu: Pani Magdalena Dzienis-Todorczuk z Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku i Pan Piotr Białokozowicz z Muzeum Wojska w Białymstoku.
Patronat Honorowy nad konkursem objęli i ufundowali nagrody: Pan Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski, Pan Marszałek Artur Kosicki, Pan Tadeusz Truskolaski Prezydent Miasto Białystok, Pan Robert Sadowski Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku i Pan Marek Jedynak Dyrektor Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku. Patronat medialny objęli: TVP3 Białystok i Polskie Radio Białystok.
Oto laureaci konkursu🏆:
KATEGORIA PRACA PLASTYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
I MIEJSCE
AMELIA SZAMRETO
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku
Nauczyciel Pani Magdalena Winograd
II MIEJSCE
DAWID MISIEWICZ
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Suchowoli
Nauczyciel Pani Małgorzata Bagińska
III MIEJSCE
WERONIKA KAMIŃSKA
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku
Nauczyciel Pani Agnieszka Antczak
WYRÓŻNIENIE
MONIKA MARCHEL
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Suchowoli
Nauczyciel Pani Małgorzata Bagińska
WYRÓŻNIENIE
ALEKSANDRA SŁAWIŃSKA
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Suchowoli
Nauczyciel Pani Małgorzata Bagińska
KATEGORIA PRACA PLASTYCZNA SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
I MIEJSCE
IZABELA SAWICKA
Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku
Nauczyciel Pan Wojciech Brański
II MIEJSCE
KINGA WALUŚ
Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego – Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
Nauczyciel Pani Jadwiga Motuk
III MIEJSCE
JULIA IMSZENNIK
Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego – Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
Nauczyciel Pani Jadwiga Motuk
KATEGORIA PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
SZKOŁA PODSTAWOWA
I MIEJSCE
OLIWIA BOCHENKO
Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
Nauczyciel Pani Beata Jatel
II MIEJSCE
PIOTR STARANOWICZ
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Suchowoli
Nauczyciel Pani Małgorzata Bagińska
III MIEJSCE
BARTOSZ TROCHIMCZUK
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku
Nauczyciel Pani Agnieszka Antczak
WYRÓŻNIENIE
ZOFIA KIŚLUK
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Suchowoli
Nauczyciel Pani Małgorzata Bagińska
WYRÓŻNIENIE
MICHAŁ ACHIMOWICZ
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Suchowoli
Nauczyciel Pani Małgorzata Bagińska
KATEGORIA PRACA PLASTYCZNA SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
I MIEJSCE
KAMIL NIKIFOROW
Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego – Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
Nauczyciel Pani Jadwiga Motuk
II MIEJSCE
PATRYK BARANOWSKI
Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku
Nauczyciel Pan Wojciech Brański
III MIEJSCE
KONRAD KLEJN
Zespół Szkól Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku
Nauczyciel Pan Krzysztof Pogorzelski
WYRÓŻNIENIE
MARTA SADOWSKA
Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego – Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
Nauczyciel Pani Jadwiga Motuk
WYRÓŻNIENIE
ALEKSANDRA ROSZCZENKO
Zespół Szkól Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku
Nauczyciel Pan Krzysztof Pogorzelski
Wszystkim nagrodzonym SERDECZNIE gratulujemy👏👏👏👏