30 listopada 2023 r. w #ZSTBIAŁYSTOK odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia III edycji Konkursu Historycznego „Podlascy Żydzi”. Na konkurs wpłynęło 110 prac. Jury nagrodziło 31 prac.
Patronat Honorowy nad konkursem objęli i ufundowali nagrody: Pan Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski, Pan Marszałek Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego, Pani Beata Pietruszka Podlaski Kurator Oświaty, Pan Tadeusz Truskolaski Prezydent Miasto Białystok, Białostocki Ośrodek Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa , Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku
Laureaci konkursu:
KATEGORIA PRACA LITERACKA:
Szkoła podstawowa
I MIEJSCE
Agnieszka Motuk – Szkoła Podstawowa im. Ofiar Obławy Augustowskiej w Gibach, nauczyciel Pani Justyna Niechciałkowska
Szkoła ponadpodstawowa
I MIEJSCE
Amelia Dykiel – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Sokółce,
nauczyciele: Pani Jolanta Zielenkiewicz i Pani Eugenia Garbuz.
II MIEJSCE
Izabela Sawicka – Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku,
nauczyciel Pan Wojciech Brański
WYRÓŻNIENIE
Oliwia Flery – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie, nauczyciel Pani Agnieszka Mentecka
WYRÓŻNIENIE
Maja Kaczyńska – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie, nauczyciel Pani Agnieszka Mentecka
WYRÓŻNIENIE
Hubert Nowacki – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie, nauczyciel Pani Agnieszka Mentecka
KATEGORIA PREZENTACJA MULTIMEDIALNA:
Szkoła Podstawowa
I MIEJSCE
Damian Misiewicz – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Suchowoli, nauczyciel Pani Małgorzata Bagińska
II MIEJSCE
Gabriela Zalewska – Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku, nauczyciel Panie Ewa Sobecka
III MIEJSCE
Adrian Szymoniak – Szkoła Podstawowa im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Dąbrówce Kościelnej, nauczyciel Pani Barbara Piszczatowska
III MIEJSCE
Aleksandra Kardasz – Szkoła Podstawowa nr 45 w Białymstoku, nauczyciel Pani Marzena Bykowska
Szkoła ponadpodstawowa
I MIEJSCE
Monika Mikołajczuk – Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem, nauczyciel Pan Karol Głębocki
II MIEJSCE
Marta Sadowska – Augustowie Centrum Edukacyjne, Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowie, nauczyciel Pani Jadwiga Motuk
III MIEJSCE
Michał Roszkowski – Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, nauczyciel Pan Alan Miller
WYRÓŻNIENIE
Martyna Kunda – Augustowie Centrum Edukacyjne, Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowie, nauczyciel Pani Jadwiga Motuk
WYRÓŻNIENIE
Emilia Dondziło – Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, nauczyciel Pan Alan Miller
KATEGORIA PRACA PLASTYCZNA:
GRAND PRIX
Aleksandra Niedźwiedzka – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach, nauczyciel Pani Elżbieta Zawrotna
Szkoła Podstawowa
I MIEJSCE
Łucja Sokołowska – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych, nauczyciel Pani Elżbieta Mierzwińska
I MIEJSCE
Martyna Kulhawik – Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku, nauczyciel Pani Maria Białasz
II MIEJSCE
Dawid Koratkiewicz – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Suchowoli, nauczyciel Pani Małgorzata Bagińska
III MIEJSCE
Kacper Ryszkiewicz – Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 w Białymstoku, nauczyciel Pan Wojciech Filipowicz
III MIEJSCE
Aleksandra Sławińska – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Suchowoli, nauczyciel Pani Małgorzata Bagińska
WYRÓŻNIENIE
Dawid Misiewicz – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Suchowoli, nauczyciel Pani Małgorzata Bagińska
WYRÓŻNIENIE
Bartosz Ramotowski – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach, nauczyciel Pani Elżbieta Zawrotna
Szkoła ponadpodstawowa
I MIEJSCE
Wiktoria Bańkowska – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie, nauczyciel Pani Agnieszka Mentecka
I MIEJSCE
Julia Stańczyk – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie, nauczyciel Pani Agnieszka Mentecka
II MIEJSCE
Zofia Idźkowska – III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, nauczyciel Pani Maria Żukowska
III MIEJSCE
Kinga Waluś – Augustowie Centrum Edukacyjne, Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowie, nauczyciel Pani Jadwiga Motuk
WYRÓŻNIENIE
Maja Roszkowska – Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem, nauczyciel Pan Karol Głębocki
WYRÓŻNIENIE
Karolina Gosk – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie, nauczyciel Pani Agnieszka Mentecka
WYRÓŻNIENIE
Martyna Żelaźnicka – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie, nauczyciel Pani Agnieszka Mentecka
WYRÓŻNIENIE
Zofia Czajkowska – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie, nauczyciel Pani Agnieszka Mentecka
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU I GRATULUJEMY LAUREATOM!
Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podlaskiego. Jego celem było upamiętnienie 80. rocznicy powstania w getcie białostockim, popularyzowanie wiedzy na temat społeczności żydowskiej i historii sztetli na Podlasiu, upamiętnienie dziedzictwa kulturowego i wszelkich śladów materialnych pozostawionych przez Żydów oraz zainteresowanie uczniów historią regionalną swojej „Małej Ojczyzny”.
Zgodnie z regulaminem konkursu prace mogły być wykonane w formie pracy literackiej, prezentacji multimedialnej oraz w postaci pracy plastycznej wykonanej techniką dowolną.
Już na początku czerwca b.r. informacja o organizowanym konkursie została przekazana do szkół województwa podlaskiego za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
W skład jury konkursowego powołanego przez organizatora weszły: Pani Agnieszka Kajdanowska z Centrum im. Ludwika Zamenhofa/Białostockiego Ośrodka Kultury i Pani Magdalena Dzienis – Todorczuk z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku.
W imieniu członków komisji konkursowej przekazujemy słowa uznania Drogiej młodzieży za podjęty trud i inwencję twórczą. Prace wykonane przez uczniów są niezwykle dojrzałe, rzetelnie przygotowane faktograficznie, poparte poszukiwaniami w fachowej literaturze oraz obudowane ciekawą warstwą wizualną. Z prac, szczególnie literackich, przebija ogromna wrażliwość i empatia ich autorów. Dziękujemy nauczycielom za inicjatywę i zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w konkursie. Komisja przy ocenianiu prac brała pod uwagę oryginalność przedstawienia śladów dziedzictwa kulturowego obecności Żydów w sztetlach na Podlasiu, m.in. genezy ich osadnictwa, zachowanych lub niezachowanych budynków, cmentarzy, dzieł sztuki, elementów krajobrazu, przejawów kultury, życia codziennego i religijnego oraz bibliografię i wykorzystane źródła.