„KOTWICĘ RZUĆ” – TERENOWE ZAJĘCIA W GIŻYCKU I TWIERDZY BOYEN ⚓️🏛
Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych uczestniczyli 27 września 2019 r. w terenowych zajęciach w Twierdzy Boyen i Giżycku.

Naszą wyprawę rozpoczęliśmy od poznania historii jednej z najlepiej zachowanych na ziemiach polskich i nigdy nie zdobytej bastionowej twierdzy Boyen o kształcie gwiazdy. Powstała ona z inicjatywy pruskiego ministra wojny gen. Hermanna von Boyen w latach 1844-1856….