UWAGA UCZNIOWIE👫!!! #AKCJARELACJA w #ZSTBIALYSTOK 📢
A-KCEPTACJA
K-OMUNIKACJA
C-IEPŁO
J-EDNOŚĆ
A-DAPTACJA

R-OZMOWA
E-MOCJE
L-UDZIE
A-PROBATA
C-ZUŁOŚĆ
J-AKOŚĆ
A-FIRMACJA

CZEKAMY NA WAS👋