BYĆ NAPRAWDĘ, TO ZNACZY PAMIĘTAĆ…. Na zaproszenie Muzeum Pamięci Sybiru uczniowie kl. 2 Tdm oraz 1 TGa Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa uczestniczyli dziś w prezentacji wystawy Narodowego Muzeum Wielkiego Głodu-Ludobójstwa w Kijowie.
Wielki Głód czy – jak nazywają go Ukraińcy – Hołodomor, był zbrodnią. Klęska głodu wywołana sztucznie w Związku Sowieckim w latach 1932–1933 spowodowała masowe zgony, w szczególności na Ukrainie. Liczby ofiar nie da się dokładnie oszacować – z pewnością sięgała ona kilku milionów, przede wszystkim najsłabszych, takich jak starcy i dzieci. Latem 1933 roku każdego dnia umierało średnio 25 tys. osób. Zdarzały się przypadki kanibalizmu.
Wystawa „Sowiecki Hołodomor – ludobójstwo na Ukrainie. Zostaliśmy zabici, ponieważ jesteśmy Ukraińcami…” przyjechała do Białegostoku z Kijowa, z Narodowego Muzeum Wielkiego Głodu-Ludobójstwa. Przedstawia ona wyniki ukraińskich badań nad Wielkim Głodem. Niektóre z zaprezentowanych na niej materiałów mogą szokować, ale na pewno sprawią, że nikt, kto je zobaczy, nie zapomni o tej zbrodni. Bo o niej nie wolno zapomnieć. Wystawa będzie prezentowana w Polsce po raz pierwszy w ramach współpracy między Muzeum Pamięci Sybiru a Narodowym Muzeum Wielkiego Głodu-Ludobójstwa w Kijowie. W spotkaniu wzięła udział dr Julia Kocur, przedstawicielka kijowskiego muzeum.